Všetky objednávky doručíme k Vám domov zadarmo! Vrátenie bez starosti Autorizovaný predajca
0 0

Pravidlá odstúpenia od zmluvy


Právo na odstúpenie
Máte právo zrušiť túto zmluvu do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali tovar.

Aby ste si mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie, musíte nám poslať jasné vyhlásenie (E-OPTIC sro, Klincová 35, 821 08 Bratislava, info@eoptic.sk, tel .: +421 2 210 261 24) (napr. list zaslaný poštou, alebo e-mail) o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné.


Na dodržanie termínu odstúpenia stačí, ak pošlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Dôsledky odstúpenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie a to najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom odstúpení tejto zmluvy. Pri tomto vrátení použijeme rovnaké platobné prostriedky, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; V žiadnom prípade vám nebudú za toto vrátenie účtované žiadne poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým nepreukážete, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar musíte vrátiť okamžite, v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Nesiete priame náklady na vrátenie tovaru. Prípadnú stratu hodnoty tovaru musíte zaplatiť, iba ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný na stiahnutie vo formáte pdf tu.MOŽNOSŤ VRÁTENIA DO 14 DNÍ


OKULIARE Z NAŠICH PARTNERSKÝCH OČNÝCH OPTÍK


KVALITNÉ ČESKÉ OKULIAROVÉ ŠOŠOVKY (SKLÁ)


BEZPEČNÁ PLATBA
    FACEBOOK               INSTAGRAM               +421 2 210 261 24               info@eoptic.sk     
KONTAKT

      Copyright © 2023 www.eoptic.sk